Przejdź do głównej zawartości

Coredata i Cloudkit

Z iOS 13 dostaniemy nową fajną rzecz: bazę coredata z backupem do cloudkit. Dokładnie to, czego potrzebuję.
Pech, że moje stare urządzenie nie dostanie tego updatu.

Mój lekarz powiedział, że powinienem zapisywać co jem. Dokładniej - powinienem podzielić mój dzień na przedziały 2-3 godzinne i jeśc mały posiłek w każdym z nich. I zapisywać co jem i pokazać to lekarzowi kiedy się spotkamy żebyśmy mogli porozmawiać o tym co pownieniem jeść, a czego nie. Przez kilka tygodni zapisywałem wszystko w arkuszu Excela ale apka byłaby dużo wygodniejsza!

Myślałem o prostym loggerze na iOS i stronce do generowania raportów. W tym miejscu przydałby się ten bajer z backupem coredata do cloudkit. Okazało się, że zrobienie tego ręcznie też nie jest bardzo pracochłonne. Oto jakie zmiany były potrzebne:


// przed... 
class Repository {
  func createLogItem() -> LogItem {
    return LogItem( context: context!)
  }
  func deleteItem(_ item: LogItem) {
    context?.delete(item)
  }
  func saveChanges() {
    save()
  }
   func getItems() -> [LogItem] {
    do
    {
      let fetchRequest = NSFetchRequest(entityName: "LogItem")
      let sort = NSSortDescriptor(key: "date", ascending: false)
      fetchRequest.sortDescriptors = [sort]
      let items = try context?.fetch(fetchRequest) as! [LogItem]
      
      return items
    }
    catch
    {
      print(error)
      return []
    }
  }
}

Przede wszystkim zmieniłem nazwę klasy Repository na DataRepository i stworzyłem CloudRepository i nowe Repository.
CloudRepository wygląda tak:


class CloudRepository {
  func addLogItem(_ item: LogItem ,callback: @escaping (CKRecord?, Error?) -> Void)
  {
    let container = CKContainer.default()
    let db = container.privateCloudDatabase
    let record = item.recordId == nil ? 
              CKRecord(recordType: "LogItem") : 
              CKRecord(recordType: "LogItem", 
                recordID: CKRecord.ID(recordName: item.recordId!))
    record["date"] = item.date
    record["text"] = item.text
    if let category = item.category?.recordId {
      record["category"] = CKRecord.Reference(recordID: 
                  CKRecord.ID(recordName: category), 
                  action: CKRecord_Reference_Action.deleteSelf)
    }    
    db.save(record) { (record, error) in
      if let e = error
      {
        print (e)
      }
      DispatchQueue.main.async {
        callback(record, error)
      }
    }
  }

  func deleteLogItem(_ item: LogItem) {
    if let rName = item.recordId {
      let container = CKContainer.default()
      let db = container.privateCloudDatabase
      db.delete(withRecordID: CKRecord.ID(recordName: rName)) { (id, err) in
        if let err = err {
          print (err)
        }
      }
    }
  }
}

A nowe Repository (które ma ten sam interfejs jak DataRepository dzięki czemu nie muszę zmieniać innych plików źródłowych) wygląda tak::

class Repository
{
  let cloud = CloudRepository()
  let db = DataRepository()
  
  func createLogItem() -> LogItem {
    return db.createLogItem()
  }
  func deleteItem(_ item: LogItem) {
    cloud.deleteLogItem(item)
    db.deleteItem(item)
  }
  func saveChanges() {
    db.saveChanges()
  }
  func addItem(_ item: LogItem)
  {
    cloud.addLogItem(item){ cloudItem , error in
      if let rn = cloudItem?.recordID.recordName {
        item.recordId = rn
      }
      self.db.addItem(item)
    }
  }
  func getItems() -> [LogItem] {
    do
    {
      let items = db.getItems()
      
      // częśc poniżej sprawi, że elementy stworzone zanim dodałem cloudkita
      // też się zsynchronizują
      for item in items {
        if item.recordId == nil {
          cloud.addLogItem(item) { cloudItem, error in
            item.recordId = cloudItem?.recordID.recordName
            self.db.saveChanges()
          }
        }
      }
      return items
    }
    catch
    {
      print(error)
      return []
    }
  }
}

Całkiem proste, działa dobrze. I sprawia, że moja apka pozostaje mała ale na tyle funkcjonalna, że można ją rozwijać. Teraz stworzę stronę do raportów, a kiedy skończę - powrócę do aplikacji, żeby ją rozwijać (i wypolerować).

Komentarze